ผู้อ่าน(กอรี) คอลิด อัล-วุฮัยบีย์ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) คอลิด อัล-วุฮัยบีย์ | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes