ผู้อ่าน(กอรี) ญะมาลุดดีน อัซ-ซัยละอีย์ | ห้องสมุดไฟล์เสียงอัลกุรอาน 
วิทยุอัลกุรอานุลกะรีมออนไลน์


ผู้อ่าน(กอรี) ญะมาลุดดีน อัซ-ซัยละอีย์ | ริวายะฮฺหัฟศฺ จาก อาศิม

Itunes