Ezberden Okuyan Youssef Edghouch | Sesli Kur'an Kütüphanesi - MP3 Quran 
Radyo Yayını


Ezberden Okuyan Youssef Edghouch | Rewayat Hafs A'n Assem

Itunes


Sure No. Sure Ismi Dinle MP3 indir
1 Fatiha Suresi Indir
3 Âl-i Imran Suresi Indir
55 Rahman Suresi Indir
67 Mülk Suresi Indir
71 Nuh Suresi Indir
75 Kiyame Suresi Indir
82 Infitar Suresi Indir
85 Büruc Suresi Indir
90 Beled Suresi Indir
91 Şems Suresi Indir
92 Leyl Suresi Indir
100 Adiat Suresi Indir
105 Fil Suresi Indir
106 Kureyş Suresi Indir
107 Maun Suresi Indir
108 Kevser Suresi Indir
109 Kafirun Suresi Indir
110 Nasr Suresi Indir
111 Tebbet Suresi Indir
112 Ihlas Suresi Indir
113 Felak Suresi Indir
114 Nas Suresi Indir