Radio audio biblioteke Časnog Kur'ana | Audio biblioteka Časnog Kur'ana

Radio audio biblioteke Časnog Kur'ana

Radio audio biblioteke Časnog Kur'ana
 

Učač

Slušanje
(Flash)

Glavni Radio

Prelijepa Učenja

Sura Al-Bakarah od nekoliko karija (učača)

 

Fetve Radio

Rukja Radio

 

Mahir El-Mu'ajkili

Abdur-Rahman Al-Madžid

 

Ahmed b. Ali El-Dzemi

Abdurrahman Es-Sudejs

Su'ud Eš-Šurejm

Jasir Ed-Doseri

Mešari El-Afasi

Abdulbasit Abdussamed

Nasir El-Kitami

Muhammed Siddid El-Menڑavi

S'ad El-Gamidi

Abdulbasit Abdussamed - Mushaf Mudževved

Halid El-Kahtani

Faris Abbad

Idris Ebker

Shaik Ebu-Bekr Eš-Šatiri

Ali D‍abir

Muhammed D‍ibril

Mahmud Halil El-Husari

Muhammed Ejjub

Abdulbasit Abdussamed- Rivajet Verša od Nafi'a

 

Abdullah Basfer

Sabir Abdulhakem

D‍em'an El-'Usajmi

Abdullah Hajjat

Ibrahim El-Ahdar

Abdullah Avad El-D‍uheni

Ahmed El-Havaši

Ahmed Et-Tarablusi

Ahmed Hadir Et-Tarablusi - Rivajet Kaluna od Nafi'a

Ahmed Sabir

Ahmed Amir

Akram Alalaqmi

Ed-Dukali Muhammed El-Alim - Rivajet Kaluna od Nafi'a

Ez-Zejn Muhammed Ahmed

El-'Ujun El-Kuši - Rivajet Verša od Nafi'a

El-Fatih Muhammed Ez-Zubejr - Aldori A'n Abi Amr

El-Kari Jasin - Rivajet Verša od Nafi'a

Tevfik Es-Sajig

Ahmed Nu'ajn'i

Ibrahim Ed-Doseri - Rivajet Verša od Nafi'a

Džemal Šakr Abdullah

Hatem Ferid El-Vair

Halid El-Muhenna

Halid Abdulkafi

Halife Et-Tanid‍i

Zekki Ed-Dagestani

Sehl Jasin

Sejjid Ramadan

Širzad Abdurrahman Tahir

Salah El-Budajr

Salah El-Hašim

Salah Bu Hatir

Tarik Abdul-Ganijj De'ub

Adil El-Kelbani

Adil Rejjan

Abdulbari Es-Subejti

Abdulbari Muhammed

Abdurrešid Sufi - Rivajet Es-Susija od Ebi-Amra

Abdurrešid Sufi - Rivajet Halefa od Hamze

Abdulaziz El-Ahmed

Abdullah El-Kenderi

Abdullah El-Matrud

Abdulmuhsin El-Harisi

Abdulmuhsin El-'Ubejkan

Abdulmuhsin El-Kasim

Abdulhadi Ahmed Kenakri

Abdulvedud Hanif

Ali El-Huzejfi

Ali El-Huzejfi- Rivajet Kaluna od Nafi'a

Ali Ha‍d‍ad‍ Es-Suvejsi

Imad Zehir Hafiz

Omer El-Kazabri- Rivajet Verša od Nafi'a

Mahir Šehaširu

Muhammed Et-Tablavi

Muhammed El-Luhejdan

Muhammed Rešad Eš-Šerif

Muhammed Salih Alim Šah

Muhammed Siddid El-Menšavi- Mushaf Mudževved

Muhammed Abdulkerim

Muhammed Abdulkerim - Rivajet Verša od Nafi'a preko Ebu-Bekra el-Asbehanija

Muhammed Osman Han - Indija

Mahmud Er-Rifa'i

Muhammed Abdulhakim Se'id El-Abdullah- Rivajet Ed-Durija od El-Kesaija

Muhammed Abdulhakim Se'id El-Abdullah- Albizi and Qunbol A'n Ibn Katheer

Mahmud Eš-Šejmi- Rivajet Ed-Durija od El-Kesaija

Mahmud Ali El-Benna- Mushaf Mudževved

Mahmud Ali El-Benna

Mahmud Halil El-Husari- Mushaf Mudževved

Mahmud Halil El-Husari- Rivajet Verša od Nafi'a

Mu'ajd El-Harisi

Mustafa Isma'il

Mustafa El-Lahuni

Mustafa R'ad El-'Azavi

Miftaf Es-Sultani- Rivajet Ibn-Zekvan od Ibn-Amira

Miftaf Es-Sultani

Miftaf Es-Sultani- Rivajet Ed-Duri od Ebi-Amra

Miftaf Es-Sultani- Rivajet Ed-Durija od El-Kesaija

Musa Bilal

Nebil Er-Rifa'i

Nimet El-Hassan

Hani Er-Rifa'i

Velid En-Naihi- Rivajet Kaluna od Nafi'a preko Ebu-Nešita

Jasir El-Kureši

Jasir El-Mezru'i - Rivajet Ruvejsa I Ruha od Ja'kuba el-Hadremija

Jahja Havva

Jusuf Eš-Šu'ajbi

Jusuf b. Nuh Ahmed